نظرسنجی
آیا در دوره های قبلی همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته شرکت کرده اید؟

روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1394/07/22
پـایــان همایش: 1394/07/30
ارســال مقـاله: 1394/06/01
لیست هتل های شهر کرمان

هتل

تلفن

رزرو اينترنتي اتاق

هتل بين المللي پارس کرمان (*****)

 

رزرو اتاق

هتل گواشير(***)

3251073432512718-

رزرو اتاق

هتل ارگ کرمان( ***)

32111381

رزرو اتاق

هتل بزرگ کرمان (***)

 

رزرو اتاق

مهمانسراي جهانگردي ( ***)

2445203-5

رزرو اتاق

هتل اخوان(**)

32441411-2

رزرو اتاق

هتل امين(**)

3222946432221955-

رزرو اتاق

هتل کرمان(**)

3251307032515065-

رزرو اتاق

هتل ناز(**)

3245049832446786-

رزرو اتاق

هتل هزار( **)

3226004032267099-

رزرو اتاق

هتل صحرا(*)

3222165332223198-

رزرو اتاققابل توجه پژوهشگران گرامی خانه معلم کرمان واقع در بلوار جمهوری روبروی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان( محل برگزاری همایش) با قیمت مناسب پذیرای شما خواهد بود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 32110272-034 تماس بگیرید
حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان - بلوار جمهوري اسلامي - دانشکده فني و مهندسي - بخش مهندسي نفت و گاز کدپستی 7618868366
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق