نظرسنجی
آیا در دوره های قبلی همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته شرکت کرده اید؟

روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1394/07/22
پـایــان همایش: 1394/07/30
ارســال مقـاله: 1394/06/01
شورای راهبردی همایش

شورای راهبردی همایش

1.   دکتر محمد علي طاهر، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

2.      دکتر علي وطني، معاونت علمي پژوهشي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

3.      دکتر مريم احتشام زاده، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

4.      دکتر حسن حاجي امين شيرازي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

5.      دکتر عليرضا سعيدی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

6.      دکتر مرتضي زند رحيمي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

7.      دکتر محمد رنجبر، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

8.      دکتر شهاب الدين آيت الهي، دانشگاه صنعتي شريف

9.      دکتر مسعود رياضي، دانشگاه شيراز

10.  دکتر مهين شفيعي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

11.   دکتر سعيد نوروزي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

12.  دکتر سعيد جعفری، دانشگاه شهيد باهنر کرمانحمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان - بلوار جمهوري اسلامي - دانشکده فني و مهندسي - بخش مهندسي نفت و گاز کدپستی 7618868366
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق