نظرسنجی
آیا در دوره های قبلی همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته شرکت کرده اید؟

روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1394/07/22
پـایــان همایش: 1394/07/30
ارســال مقـاله: 1394/06/01
تماس با ما

تماس با ما:

آدرس: کرمان - بلوار جمهوري اسلامي - دانشکده فني و مهندسي ،بخش مهندسی نفت و گاز

کد پستی:  7618868366   

شماره تماس32123083-034         پسـت الکـتـرونيــــک:   
nipc@conf.uk.ac.ir


حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان - بلوار جمهوري اسلامي - دانشکده فني و مهندسي - بخش مهندسي نفت و گاز کدپستی 7618868366
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق